Младежки Информационно-Консултативен Център - Сливен

bulgarian
"Всичко каквото правиш е перфектно и трябва непрменно да го отразиш в CV си.
Това са твоите резултати и показваш незавидни умения да работиш нещата с удоволствие.
Желая ти успех! Аз съм зад теб и ще те подкрепя."

Таня Евтимова - Младежки Информационно-Консултативен Център - Сливен

...........................................................................................................

english
"Everything you do is perfect and you have to put it in your CV surely.
Those are your results and you show unenviable skills to do things with pleasure.
I wish you success! I back you and will support you."

Tanya Evtimova - Youth Information and Consulting Center - Sliven